Tartu linna üldplaneeringu aastani 2040 keskkonnamõju strateegiline hindamine

Tartu linna üldplaneering võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Tartu Linnavolikogu
01.04.2021 otsusega nr 321.

ÜP kehtestatud Tartu Linnavolikogu 07. oktoobri 2021. a otsus nr 373

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Tartu linn
Maakond:
Klient:
Tartu linn
Tähtaeg:
01.04.2021
Valmimisaeg:
08.04.2019 — 01.04.2021
Sisestas:
Tanel Esperk, 53656297; E-post: tanel[ätt]alkranel.ee