Tartumaal Nõo vallas Järiste külas asuvate Terkari (52801:001:0094) ja Lalli (52801:001:0023) kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Nõo vald
Maakond:
Tartu maakond
Klient:
Baltichouse Kinnisvara OÜ
Tähtaeg:
04.11.2008
Valmimisaeg:
31.05.2008 — 04.11.2008
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee