Toila valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

ÜP vastu võetud 30. märts 2022 Toila Vallavolikogu otsusega nr 16.

Üldplaneeringu vastuvõtmisega on nõuetele vastavaks tunnistatud ÜP keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne.

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Toila vald
Maakond:
Ida-Viru maakond
Klient:
Toila Vallavalitsus
Tähtaeg:
30.03.2022
Valmimisaeg:
22.05.2019 — 30.03.2022
Sisestas:
Alar Noorvee, 55 40 579; E-post: alar[ätt]alkranel.ee