Tolliteenused OÜ ohtlike jäätmete käitluslitsentsi (vanaõlide põletamiseks) ja jäätmeloa taotluse koostamine

Valdkond:
Keskkonnaload ja keskkonnalubade taotlemine ja aruandlus
Vald:
Jõelähtme vald
Maakond:
Harju maakond
Klient:
Tolliteenused OÜ
Tähtaeg:
30.05.2010
Valmimisaeg:
28.02.2010 — 30.05.2010
Sisestas:
Alar Noorvee, 55 40 579; E-post: alar[ätt]alkranel.ee