Tööprojekti „Harjumaa, Kuusalu vald, Kiiu küla tehnopargi drenaažvee, sadevee, lumesulamisvee eelvoolusüsteem“ ja selle kaudu mõjutatavate vooluveekogude keskkonnaalane eksperthinnang

Käesolev töö on koostatud tööprojektile „Harjumaa, Kuusalu vald, Kiiu küla, tehnopargi sadevee, drenaažvee ja lumesulamisvee eelvoolusüsteem“ (OÜ Ostwind Grupp, 2008) ja selle kaudu mõjutatavate vooluveekogude keskkonnaalase eksperthinnangu andmiseks.

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Kuusalu vald
Maakond:
Harju maakond
Klient:
Hoog Kinnisvara AS
Tähtaeg:
19.03.2009
Valmimisaeg:
10.02.2009 — 19.03.2009
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee