Tori, Tahkuranna, Surju ja Paikuse valla ning Sindi linna jäätmemajandusalaste õigusaktide koostamine

OÜ Alkranel koostas Tori, Tahkuranna, Surju ja Paikuse valla ning Sindi linna jäätmehoolduseeskirja, jäätmevaldajate registri asutamise määruse ja registri pidamise korra, korraldatud jäätmeveo korra ning korraldatud jäätmeveo konkursi korraldamise dokumentatsiooni.

Valdkond:
Konsultatsioonid ja keskkonnauuringud
Vald:
Surju vald, Tahkuranna vald, Tori vald, Paikuse vald
Maakond:
Pärnu maakond
Klient:
Tori Vallavalitsus
Tähtaeg:
17.08.2005
Valmimisaeg:
03.04.2005 — 17.08.2005
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee