Tõrva linna Riiska linnaosa ühisveevärgi ning -kanalisatsiooni rekonstrueerimine. Keskkonnamõju eelhinnang

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Tõrva linn
Maakond:
Valga maakond
Klient:
Europolis OÜ
Tähtaeg:
01.09.2015
Valmimisaeg:
06.08.2015 — 01.09.2015
Sisestas:
Alar Noorvee, 55 40 579; E-post: alar[ätt]alkranel.ee