Tugimaantee nr 44 Aovere-Luunja km 0,000-11,352 lõigu remondi tehnilise projekti keskkonnamõju eelhinnangu koostamine

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Luunja vald, Tartu vald
Maakond:
Tartu maakond
Klient:
Toner-Projekt OÜ
Tähtaeg:
16.09.2012
Valmimisaeg:
11.06.2012 — 16.09.2012
Sisestas:
Alar Noorvee, 55 40 579; E-post: alar[ätt]alkranel.ee