Tusti mõisapargi paisjärve projekti keskkonnamõju hindamine

KMH aruanne heakskiidetud – 23.09.2013. a nr PV 6-7/13/32488-12.

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Viiratsi vald
Maakond:
Viljandi maakond
Klient:
Tusti Külaselts MTÜ
Tähtaeg:
12.10.2013
Valmimisaeg:
14.08.2012 — 12.10.2013
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee