Ühinenud Depood AS Tartu depoo katlamaja välisõhu saasteloa taotluse ja lubatud heitkoguste projekti koostamine

Valdkond:
Keskkonnaload ja keskkonnalubade taotlemine ja aruandlus
Vald:
Tartu linn
Maakond:
Tartu maakond
Klient:
Ühinenud Depood AS
Tähtaeg:
03.02.2011
Valmimisaeg:
03.01.2011 — 03.02.2011
Sisestas:
Alar Noorvee, 55 40 579; E-post: alar[ätt]alkranel.ee