Unimudila maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

Detailplaneering algatati Luunja Vallavolikogu 20.11.2008. a otsusega nr 13-5 ning detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Luunja Vallavolikogu 20.11.2008. a otsusega nr 13-6. Detailplaneeringu eesmärgiks on maa-ala reserveerimine puhkemaja ja selleks vajaliku infrastruktuuri (teed, parkla, puurkaev, reoveepuhasti, mänguplatsid) rajamiseks. Olulise piiriülese keskkonnamõju esinemist ette näha ei ole. Samuti pole ette näha olulise mõju esinemist Natura 2000 võrgustikule ja inimeste heaolule ning tervisele.

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Luunja vald
Maakond:
Tartu maakond
Klient:
Lunaata OÜ
Tähtaeg:
03.05.2009
Valmimisaeg:
17.12.2008 — 03.05.2009
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee