Uuring „Biolagunevatest jäätmetest ja/või reoveesettest saadud materjalide kasutamise võimalused haljastustöid hõlmavates riigihangetes ja karjääride korrastamisel“

Koostöös Civitta Eesti AS-iga viidi läbi uuring, mille eesmärk oli (üle Eestiliselt):
• välja selgitada, millistes haljastustöid hõlmavates riigihangetes on põhjendatud ja otstarbekas kasutada taaskasutatavaid materjale ning millistele kriteeriumidele peab materjal vastama. Nendele tulemustele tuginedes on eesmärk töötada välja hangete ja materjalide kriteeriumid, mida on võimalik kasutada keskkonnahoidlike hangete rakendamisel;
• välja töötada karjääride korrastamise kriteeriumid, mille alusel saab kaaluda taaskasutatavate materjalide kasutamist karjääride korrastamisel.

Valdkond:
Konsultatsioonid ja keskkonnauuringud
Vald:
Maakond:
Harjumaa
Klient:
Keskkonnaministeerium
Tähtaeg:
17.12.2019
Valmimisaeg:
09.08.2019 — 17.12.2019
Sisestas:
Alar Noorvee, 55 40 579; E-post: alar[ätt]alkranel.ee