Uuring „Jäätmete ringlussevõtuks ettevalmistamise ja ringlussevõtu parimate praktikate kaardistus“

Uuring „Jäätmete ringlussevõtuks ettevalmistamise ja ringlussevõtu parimate praktikate kaardistus“ on koostatud OÜ Alkranel poolt Keskkonnaministeeriumi tellimusel. Uuringuga kaardistati jäätmete ringlussevõtuks ja korduskasutuseks ettevalmistamisel kasutatava praktika hetketase Eestis.

Uuringus kaardistati järgmiste jäätmeliikide praktikaid: ehitus- ja lammutusjäätmed (jäätmeliigid koodidega 17 01 03, 17 01 07 ja 17 08 02); klaasijäätmed (koodidega 16 01 20, 16 02 15 08, 16 02 16 10, 17 02 02, 19 12 05, 20 01 02); plastijäätmed (koodidega 02 01 04, 16 01 19, 16 02 16 09, 17 02 03, 19 12 04, 20 01 39); suurjäätmed (koodiga 20 03 07); biolagunevad jäätmed (koodidega 19 08 05, 20 01 08, 20 02 01); tekstiilijäätmed (koodidega 04 02 09, 04 02 21, 04 02 22, 15 01 09, 16 01 22, 19 12 08, 20 01 10, 20 01 11); pakendijäätmed (koodidega 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09); rehvid (koodidega 16 01 03, 19 12 04 01); patareid ja akud (koodidega 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03, 16 06 04, 16 06 05, 20 01 33, 20 01 34).

Valdkond:
Konsultatsioonid ja keskkonnauuringud
Vald:
Maakond:
Harju maakond
Klient:
Keskkonnaministeerium
Tähtaeg:
24.11.2017
Valmimisaeg:
24.07.2017 — 24.11.2017
Sisestas:
Alar Noorvee, 55 40 579; E-post: alar[ätt]alkranel.ee