Uus-Kiviõli kaevanduse kaevise lintkonveieri ja teenindustee, kaevise veokonveieri- ja abikallakšahti ja väljapumbatava vee settebasseini maa ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

Heaks kiidetud Keskkonnaameti kirjaga nr V 6-8/14/20811-2 (09.10.2014. a).

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis, Mürauuringud, müra hindamine ja müralevi modelleerimine
Vald:
Maidla vald
Maakond:
Ida-Viru maakond
Klient:
Maidla Vallavalitsus
Tähtaeg:
09.10.2014
Valmimisaeg:
03.05.2012 — 09.10.2014
Sisestas:
Alar Noorvee, 55 40 579; E-post: alar[ätt]alkranel.ee