Vabaduse autosilla rajamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine

Kavandatava tegevuse eesmärgiks oli Vabaduse autosilla rajamine ning seoses uue autosilla rajamisega lähiümbruse tänavavõrgustiku kavandamine ja liikluskorralduse määramine.

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis, Mürauuringud, müra hindamine ja müralevi modelleerimine
Vald:
Tartu linn
Maakond:
Tartu maakond
Klient:
Tartu Linnavalitsuse Linnamajanduse osakond
Tähtaeg:
09.08.2006
Valmimisaeg:
09.10.2005 — 09.08.2006
Sisestas:
Alar Noorvee, 55 40 579; E-post: alar[ätt]alkranel.ee