Vaivara vallas Mustanina külas asuva kehtivat üldplaneeringut muutva Pumbajaamade maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

Heaks kiidetud Keskkonnaameti kirjaga nr V 6-8/12/20745-15 (14.11.2012 a).

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Vaivara vald
Maakond:
Ida-Viru maakond
Klient:
Narva Vesi AS
Tähtaeg:
14.11.2012
Valmimisaeg:
09.08.2011 — 14.11.2012
Sisestas:
Alar Noorvee, 55 40 579; E-post: alar[ätt]alkranel.ee