Valga linna Väike-Laatsi tööstuspiirkonna detailplaneeringu eskiislahenduse keskkonnatingimuste seadmine

Sisu: planeerimiprotsessi käigus tööstusala keskkonnamõjude määratlemine ja keskkonnatingimuste seadmine.

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Valga linn
Maakond:
Valga maakond
Klient:
Valga Linnavalitsus
Tähtaeg:
02.01.2005
Valmimisaeg:
06.06.2004 — 02.01.2005
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee