Valminud on Tori valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

OÜ Alkranel teatab, et on valminud Tori valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne.

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Tori vald
Maakond:
Pärnu maakond
Klient:
Tori Vallavalitsus
Tähtaeg:
03.03.2009
Valmimisaeg:
24.06.2008 — 03.03.2009
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee