Vardja farmi maaüksusel (katastriüksuse tunnus 79703:003:1360) asuva veisefarmi kompleksi keskkonnamõju hindamine

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Tarvastu vald
Maakond:
Viljandi maakond
Klient:
Karpo OÜ
Tähtaeg:
29.10.2008
Valmimisaeg:
13.02.2008 — 29.10.2008
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee