Vasalemma valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

Valdkond:
Keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), Üldplaneeringutega seotud müra hindamised ja müralevi modelleerimised, Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis, Mürauuringud, müra hindamine ja müralevi modelleerimine
Vald:
Vasalemma vald
Maakond:
Harju maakond
Klient:
Vasalemma Vallavalitsus
Tähtaeg:
04.02.2009
Valmimisaeg:
07.10.2007 — 04.02.2009
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee