Veiselauda planeeringu KSH

Heaks kiidetud 05.06.2015. a Keskkonnaameti kirjaga nr PV 6-8/15/11217-2.

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Tahkuranna vald
Maakond:
Pärnu maakond
Klient:
VMT Ehitus AS
Tähtaeg:
05.06.2015
Valmimisaeg:
15.10.2013 — 05.06.2015
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee