Vetevana ja Alaotsa kinnistute detailplaneeringu eelhinnang

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Rõuge vald
Maakond:
Võru maakond
Klient:
Rõuge Vallavalitsus
Tähtaeg:
12.02.2018
Valmimisaeg:
06.12.2017 — 12.02.2018
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee