Vidruka Golfiväljaku maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

Detailplaneering ja selle KSH algatati Taebla Vallavolikogu 16.11.2006. a otsusega nr 68. Detailplaneeringu põhieesmärgiks on maa-ala reserveerimine väikeelamute ning golfiväljaku rajamiseks. Olulise piiriülese keskkonnamõju esinemist ette näha ei ole.

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Taebla vald
Maakond:
Lääne maakond
Klient:
Virduka Golf OÜ
Tähtaeg:
06.01.2009
Valmimisaeg:
19.06.2008 — 06.01.2009
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee