Viimsi valla Lubja küla klindiastangu üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis, Mürauuringud, müra hindamine ja müralevi modelleerimine
Vald:
Viimsi vald
Maakond:
Harju maakond
Klient:
Viimsi Vallavalitsus
Tähtaeg:
19.06.2007
Valmimisaeg:
04.10.2006 — 19.06.2007
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee