Viljandi järve sõudeala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine

Lõpetatud osapoolte kokkuleppel. Täpsem info – Alar Noorvee (vt Kontaktide rubriik).

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Viljandi linn
Maakond:
Viljandi maakond
Klient:
Viljandi Linnavalitsus
Tähtaeg:
16.10.2016
Valmimisaeg:
03.11.2015 — 16.10.2016
Sisestas: