Viljandi järve sõudeala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine

Viljandi Linnavolikogu teatab Viljandi järve sõudeala detailplaneeringu eskiislahenduse keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi avalikustamisest.

Viljandi Linnavolikogu algatas Viljandi järve sõudeala KSH oma 30.10.2014 a. Linnavolikogu otsusega nr.90.

Eesmärgiks on Viljandi järvele kavandada sõudestaadion, millel toimuvad klassikalisel ehk 2000 meetrisel distantsil võistlused vastavalt Rahvusvahelise Sõudeföderatsiooni FISA reeglistikule. Sõudeala rajamine lähtub muuhulgas ka Viljandi linna huvist. Riigipiiriülese mõju esinemist ette näha ei ole.

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled on: Koostamise algataja on Viljandi Linnavolikogu (Aadress: Linnu tänav 2, 71020 Viljandi; Kontaktisik: Peep Aru; Tel: 435 4750; E-post: volikogu@viljandi.ee). Koostamise korraldaja on Viljandi Linnavalitsus (Aadress: J. Laidoneri plats 5, 71020 Viljandi; Kontaktisik: Leelo Saar; Tel: 435 4743; E-post: leelo.saar@viljandi.ee). Koostaja on Artes Terrae OÜ (Aadress: Puiestee 78, 51008 Tartu; Kontaktisik: Heiki Kalberg; Tel: 509 1874; E-post: heiki@artes.ee). KSH koostajaks on OÜ Alkranel (Aadress: Riia 15b, 51010 Tartu; Kontaktisik: Alar Noorvee, Tel: 55 40 579; E-post: alar@alkranel.ee). Kehtestaja on Viljandi Linnavolikogu (Aadress: Linnu tänav 2, 71020 Viljandi; Kontaktisik: Peep Aru; Tel: 435 4750; E-post: volikogu@viljandi.ee).

Strateegilise planeerimisdokumendi lähteülesande ja KSH programmiga on võimalik eelnevalt tutvuda tööaegadel Viljandi Linnavalitsuses Johan Laidoneri plats 5 ajavahemikul 11.-25. jaanuarini 2016 aastal. Dokumente saab elektrooniliselt alla laadida Viljandi Linnavalitsuse veebilehelt http://www.viljandi.ee

KSH programmi kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kirjalikult Viljandi Linnavalitsusele kuni 25. jaanuarini 2016. Eposti aadress: viljandi@viljandi.ee, posti aadress. Johan Laidoneri plats 5, Viljandi 71020.

KSH programmi avalik arutelu toimub 26. jaanuaril 2016. a kell 16.00 Viljandi raekoja saalis II korrusel.

Valdkond:
Keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Viljandi linn
Maakond:
Viljandi maakond
Klient:
Viljandi Linnavalitsus
Tähtaeg:
16.10.2016
Valmimisaeg:
03.11.2015 — 16.10.2016
Sisestas:
Tanel Esperk, tanel@alkranel.ee, 53 65 62 97