Vinni valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

ÜP vastu võetud  27. oktoober 2022 Vinni vallavolikogu otsusega nr 18.

Üldplaneeringu vastuvõtmisega on nõuetele vastavaks tunnistatud ÜP keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne.

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Vinni vald
Maakond:
Lääne-Viru maakond
Klient:
Vinni Vallavalitsus
Tähtaeg:
27.10.2022
Valmimisaeg:
07.06.2019 — 27.10.2022
Sisestas:
Tanel Esperk, 53656297; E-post: tanel[ätt]alkranel.ee