Võhandu Põllumajanduse OÜ Palo loomafarmi keskkonnakompleksloa taotluse keskkonnamõju hindamine

KMH heaks kiidetud Keskkonnaameti kirjaga nr PVV 6-7/13/12033-2 (04.06.2013 a).

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Sõmerpalu vald
Maakond:
Võru maakond
Klient:
Võhandu Põllumajanduse OÜ
Tähtaeg:
04.06.2013
Valmimisaeg:
30.09.2011 — 04.06.2013
Sisestas:
Alar Noorvee, 55 40 579; E-post: alar[ätt]alkranel.ee