Võhandu POÜ keskkonnakompleksloa keskkonnamõju hindamine

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Sõmerpalu vald
Maakond:
Võru maakond
Klient:
Võhandu Põllumajanduse OÜ
Tähtaeg:
30.03.2008
Valmimisaeg:
29.05.2007 — 30.03.2008
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee