Voika küla kinnistu põhjaveekaitstuse hinnang

Eesmärk: selgitada kinnistu sobivus reoveepuhastamiseks imbväljaga põhjaveekaitsuse seisukohalt.

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Nõo vald
Maakond:
Tartu maakond
Klient:
Tähtaeg:
02.01.2005
Valmimisaeg:
31.08.2004 — 02.01.2005
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee