Võnnu valla üldplaneerigu keskkonnamõju strateegiline hindamine

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Võnnu vald
Maakond:
Tartu maakond
Klient:
Peipsiveere Arengu Sihtasutus
Tähtaeg:
30.10.2008
Valmimisaeg:
24.03.2008 — 30.10.2008
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee