Vorbusemäe puhkeala detailplaneeringu KSH

KSH heaks kiidetud Keskkonnaameti kirjaga – 01.08.2017. a nr 6-5/17/2998-5.

Valdkond:
Keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Tähtvere vald
Maakond:
Tartu maakond
Klient:
Tähtvere Vallavalitsus
Tähtaeg:
01.08.2017
Valmimisaeg:
11.11.2014 — 01.08.2017
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee