Võru linnas ja Võru vallas Roosisaare külas paikneva Tamula ja Vagula järvedevahelise kanali (Vahejõgi) korrastamise vee-erikasutusloa taotluse keskkonnamõju hindamine

KMH algatati lähtudes keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lg 1 p 17, kuna süvendatava pinnase maht on üle 500 m³.

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Võru linn
Maakond:
Võru maakond
Klient:
Võru Linnavalitsus
Tähtaeg:
31.10.2009
Valmimisaeg:
30.11.2008 — 31.10.2009
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee