Võru valla ühisveevärgi ja -ühiskanalisatsiooni projekti keskkonnamõju eelhinnangu koostamine Ühtekuuluvusfondi veemeetme rahastustaotluse kooseisus

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Võru vald
Maakond:
Võru maakond
Klient:
Keskkonnaprojekt OÜ
Tähtaeg:
13.09.2009
Valmimisaeg:
31.07.2009 — 13.09.2009
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee