Võru valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

ÜP vastu võetud 16.11.2022 Võru vallavolikogu otsusega nr 70.

Üldplaneeringu vastuvõtmisega on nõuetele vastavaks tunnistatud ÜP keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne.

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Võru vald
Maakond:
Võru maakond
Klient:
Võru Vallavalitsus
Tähtaeg:
16.11.2022
Valmimisaeg:
16.08.2018 — 16.11.2022
Sisestas:
Tanel Esperk, 53656297; E-post: tanel[ätt]alkranel.ee