Võsu sadama laienduse detailplaneeringu (DP) keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Haljala vald
Maakond:
Lääne-Viru maakond
Klient:
Haljala Vallavalitsus
Tähtaeg:
07.02.2018
Valmimisaeg:
01.09.2017 — 07.02.2018
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee