Ettevõttest

Alkranel OÜ – tulevikku suunatud lahendused. Alkraneli OÜ missiooniks on pakkuda keskkonnaalaseid lahendusi ja keskkonnakonsultatsioone, mis võimaldavad tagada minimaalseimad negatiivseid keskkonnamõjusid.

Alkranel OÜ on asutatud Tartus 23.11.1999. aastal. Enamik meie keskkonnaspetsialistidest on omandanud kõrghariduse Tartu Ülikoolis (keskkonnatehnoloogia erialal). Aastate jooksul on Alkranel OÜ meeskond edukalt täitnud väga eriilmelisi väljakutseid, mistõttu kogemustepagas tulevikus ette võetavate tööde tarbeks on suur. Alkranel OÜ spetsialistid on valmis Teid ja Teie ettevõtmisi nõustama ning oma kogemusi jagama nt projekteerimise, arengukavade, planeeringute, keskkonnauuringute, keskkonnamõjude hindamiste, keskkonnalubade taotlemise ja müralevi modelleerimise valdkondades. Täpsemalt on kirjeldatud meie poolt pakutavate teenuste valikut teenuste rubriigis (vt. siit).

Teenuste rubriigis (vt. siit) toodud valdkondades on antud ülevaade ka firmale või firmas töötavatele inimestele kuuluvatest registreeringutest, litsentsidest ja atesteeringutest. Firma töötajad täiendavad oma seniseid teadmisi pidevalt ja jooksvalt, selleks vajalike täiendkoolituste vms raames ning kirjandusallikatele (sh teaduskirjandus) tuginedes, mis on kooskõlas ka meie ettevõtte kvaliteedipoliitikaga.

Alkranel OÜ omab erialase tegevuse vastutuskindlustust, et pakkuda suuremat kindlust ja garantiid oma klientidele.

Meeldivat koostööd!