Haaslava vallas asuva Redeli (18501:001:0202) ja Kõivuansi (18501:001:0186) maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Haaslava vald
Maakond:
Tartu maakond
Klient:
Arvi Kasvandik
Tähtaeg:
14.12.2010
Valmimisaeg:
14.11.2010 — 14.12.2010
Sisestas:
Alar Noorvee, 55 40 579; E-post: alar[ätt]alkranel.ee