Helme vallas Linna külas Kalda maaüksusel detailplaneeringuga kavandatavate tegevuste strateegilise keskkonnamõju hindamise läbiviimine

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Helme vald
Maakond:
Valga maakond
Klient:
K&M Projektbüroo OÜ
Tähtaeg:
08.01.2007
Valmimisaeg:
25.06.2006 — 08.01.2007
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee