Kurtna paisjärvede KMH

KMH heaks kiidetud Keskkonnaameti 28.10.2013. a kirjaga nr HJR 6-7 /13/32467-9.

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine (KMH), Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Saku vald
Maakond:
Harju maakond
Klient:
Saku Vallavalitsus
Tähtaeg:
29.10.2013
Valmimisaeg:
28.11.2012 — 29.10.2013
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee