Markuse ja selle lähiala detailplaneeringu kava eelhinnang

Valdkond:
Eelhindamine, eelhinnang, Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Tartu vald
Maakond:
Tartumaa
Klient:
Devalko OÜ
Tähtaeg:
12.09.2018
Valmimisaeg:
05.06.2018 — 12.09.2018
Sisestas:
Elar Põldvere, elar@alkranel.ee, 52 89 197