Narva linnas asuva Kulgu sadama maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamine

Detailplaneeringu eesmärgiks on planeeritava maa-ala krundipiiride täpsustamine ja ehitusõiguse andmine olemasoleva väikepaatide sadama ümberkorraldamiseks. Olulist piiriülest keskkonnamõju esinemist pole ette näha.

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Narva linn
Maakond:
Ida-Viru maakond
Klient:
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Tähtaeg:
05.02.2009
Valmimisaeg:
18.08.2008 — 05.02.2009
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee