Projekti “Pärnu-Jaagupi alevi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine” Ühtekuuluvusfondi veemeetme rahastustaotluse” raames reoveepuhasti rekonstrueerimise tehnoloogilise lahenduse välja töötamine ja teostatavusuuringu koostamine

Valdkond:
Riigihanked ja rahastustaotlused
Vald:
Halinga vald
Maakond:
Pärnu maakond
Klient:
Innopolis Konsultatsioonid AS
Tähtaeg:
14.10.2010
Valmimisaeg:
09.09.2010 — 14.10.2010
Sisestas:
Alar Noorvee, 55 40 579; E-post: alar[ätt]alkranel.ee