Saare maakonnas Salme vallas asuva Vallimaa kinnistu (72101:002:0302) ehituskeeluvööndi vähendamise eksperthinnang

Valdkond:
Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Salme vald
Maakond:
Saare maakond
Klient:
Transteenused OÜ
Tähtaeg:
15.04.2016
Valmimisaeg:
15.03.2016 — 15.04.2016
Sisestas: