Tartu linn – vooluveekogude ehituskeeluvööndid, konsulteerimine

Valdkond:
Arengukavad ja planeeringud, Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Tartu linn
Maakond:
Tartu maakond
Klient:
Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond
Tähtaeg:
19.08.2016
Valmimisaeg:
23.05.2016 — 19.08.2016
Sisestas:
Elar Põldvere, 52 89 197; E-post: elar[ätt]alkranel.ee